Buurtvereniging "Hooidonkse Akkers"
Buurtvereniging "Hooidonkse Akkers" Zeelst, is één van de grootste zo niet de grootste buurtvereniging uit Veldhoven.
Maar zoals als echte Zeelsternaren betaamd mogen we niet spreken over Veldhoven maar over het oude kerkdorp Zeelst (Zilst).
De wijk is gebouwd in de jaren 1965 tot 1975.
De vereniging is opgericht in 1980 dus ver voor het millennium.
Wij zijn onlangs gestart met de voorbereidingen van ons 7de lustrum.


Onze vereniging telt 100 gezinnen, een getal om trots op te zijn.
E.e.a getuigt van saamhorigheid en gezelligheid.
Vele leden zijn dan ook van het eerste uur en dragen nog altijd hun positieve steentje bij.
De vereniging steunt ook heel duidelijk op een groot aantal actieve leden.

Op deze Website kun je alles te weten komen over onze vereniging.
Indien u lid wenst te worden of weet u iemand die lid wil worden neem dan contact met ons op.